I/ CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM HỒ SƠ HOÀN THUẾ VAT:

1/ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Của Dự Án Đầu Tư Mới:

Các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư có thuế thuế VAT chưa khấu trừ hết từ 300.000.000 đồng trở lên thì được làm hồ sơn đề nghị hoàn thuế.

2/ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng cho Công ty có hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Các công ty xuất khẩu hàng hoá hoặc dịch vụ, có số thuế VAT chưa khấu trừ hết luỹ kế đến hơn 300.000.000 đồng, thì được làm hồ sơn đề nghị hoàn thuế.

Lưu ý: Các công ty này cần ký hợp đồng xuất khẩu đầy đủ, Thanh Toán qua ngân hàng, Xuất hoá đơn bán ra, Có tờ khai hải quan xuất khẩu (với dịch vụ thì không cần).

3/ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng cho các công ty doanh nghiệp giải thể, phá sản, chia tách.

Trước khi giải thể, phá sản, chia tách công ty. Đa số các doanh nghiệp không biết cách làm sao để làm hồ sơ hoàn lại phần tiền thuế VAT một cách nhanh chóng nhất. Vì những quy định phức tạp của cơ quan thuế.

4/ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng cho các Chương Trình, Dự Án có sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ hoàn lại hay không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

 

II/ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ

1/ Công ty, Doanh nghiệp, Dự Án phải khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.

2/ Đã được cấp giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư, hoặc Quyết định thành lập của cơ quan tổ chức nhà nước.

3/ Có con dấu

4/ Mở sổ sách kế toán.

5/ Có mở thài khoản thanh toán tại ngân hàng ở Việt Nam.

 

III/ THỜI GIAN HOÀN THUẾ

1/ Thời Gian:

Tuỳ từng hồ sơ hoàn thuế ( số lượng chứng từ hoá đơn, sổ sách khó hay dễ…) mà có mức độ thời gian hoàn thành khác nhau. Thông thường thời gian hoàn thuế như sau:

– Thời gian khảo sát hồ sơ của Na Sa: từ 1 đến 3 ngày.

– Thời gian chỉnh sửa hồ sơ (tuỳ vào từng bộ hồ sơ)

– Thời gian cơ quan thuế kiểm tra: 30 ngày làm việc.

– Thời gian hồ sơ chuyển qua Kho Bạc và Công ty nhận tiền: 5 ngày làm việc.

 2/ Phí Dịch Vụ: Từ 10.000.000 đồng cho 1 hồ sơ.

Cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ kế toán trọn gói của HISRADO.
Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác lâu dài cùng Quý công ty