Category Archives: Chia sẻ

Các Cách Cơ Bản Để Giám Đốc Kiểm Tra Sổ Kế Toán Đúng hay Sai?

Với vị trí là Giám đốc 01 công ty, bạn có cả trăm công ngàn việc phải lo lắng, nhưng chắc chắn có 1 việc mà bạn không thể bỏ qua được đó là tình hình tài chính của công ty, tình hình sổ sách kế toán, tình hình thuế của công ty? Bạn không…