Category Archives: Tin tức

Vai Trò Của Người Làm Kế toán thuế

Người làm Kế toán thuế là một người phải có nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu tường tận về: Luật thuế, Luật Kế Toán, Các Công Văn Hường Dẫn về thuế, luôn luôn cập nhật về các chính sách thuế để kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu cho Giám Đốc. Dưới đây…