Category Archives: Văn bản pháp lý

Hướng Dẫn Cách Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán

Bộ máy kế toán của Công ty hoạt động như thế nào? Làm sao tổ chức được bộ máy kế toán hoạt động êm đềm? mà khi kế toán nghỉ sẽ có người khác thay thế ngay, công việc không bị gián đoạn? Một doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không được quyết định…

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Bảng Cân Đối Kế Toán của Công Ty

Bảng cân đối kế toán là gì? Tại sao khi xem các báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty người tay đặt trọng tâm vào Bảng cân đối kế toán? Bởi vì bảng cân đối kế toán sẽ thể hiện được quy mô tài sản của 1 công ty lớn hay…

Hướng Dẫn Lập Hoá Đơn Cho Các Trường Hợp Đặc Biệt

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN 1 SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy…